שאלון בדיקת זכאות

אנא מלאו את שאלון בדיקת סיכויי הזכאות להחזר מס על מנת להתחיל בתהליך

יתרונות

ההרשמה בקלות באתר -בהחזר מטפל יועץ מס - שום דבר אינו אוטומטי

בחינת החזר בגין תשלום מס שבח

יועץ המס בוחן אפשרויות נוספות לזיכוי מס ופונה אלייך במידה והן קיימות